News & Articals

บทความ

โครงการ ที59 เวสต์เกต กับ Promotion ที่น่าสนใจ

รีบก่อนได้ก่อน โปรโมชั่นที่เรามีจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

เงื่อนไข แคมเปญโปรโมชั่น 

โครงการ ที59 เวสต์เกต เจ้าของโครงการ บริษัท ทีพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นางวิพร ตัณฑ์ไพโรจน์ ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท (ชำระเต็ม) ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 35/7 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โฉนดที่ดินเลขที่ 19930 , 63485 ,63484 , 63483 , 63482 , 63481 , 43846 , 34636 , 34637 และ 63480 (บางส่วน) , 63479 (บางส่วน) 53274 (บางส่วน) , 21334 (บางส่วน) , 43899 (บางส่วน), 43898 (บางส่วน) , 43897 (บางส่วน) ,43896 (บางส่วน) , 6452 (บางส่วน) , 32981 (บางส่วน) , 59512 (บางส่วน), 59513 (บางส่วน) , 51043 (บางส่วน) , 51044 (บางส่วน) ,34635 (บางส่วน) รวม 24 โฉนด

ที่ตั้งโครงการ 13/5 หมู่ที่ 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 6-3-43 (ไร่-งาน-ตร..) ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 65/2559 และ 11/2560 โฉนดที่ดินไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินทุกประเภท เริ่มต้นก่อสร้างโครงการ เดือน มีนาคม 2558 แล้วเสร็จ เมษายน 2564

New Design ”  ฮมออฟฟิศ พร้อมอยู่ ชั้น พร้อมลิฟต์ ใกล้เซ็นทรัลเวสต์เกต

โฮมออฟฟิศ ทาวน์โฮม พร้อมอยู่ ราคาปกติเริ่มต้น 17.6 ล้านบาท โซน B ที่ดินมาตรฐาน 25 ตร..ราคานี้ยังไม่รวมค่าที่ดิน เพิ่ม/ลด ตารางวาละ 240,000 บาท,โซนC ที่ดินมาตรฐาน 25 ตร.. ราคานี้ยังไม่รวมค่าที่ดิน เพิ่ม/ลด ตารางวาละ 220,000 บาท ค่าแปลงมุม 300,000 บาท 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้สิทธิประโยชน์

1.ลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย ทาวน์โฮม ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 เมษายน 2565 หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในกำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้น* พร้อมรับลิฟท์โดยสารส่วนตัว แบบไม่มีห้องเครื่อง ยี่ห้อ โคเน่ รุ่น โคเน่ เอ็น โมโนซเพซ โคด : พีดับเบิลยู 08/10-19 ขนาดบรรทุกน้ำหนัก 630 กก. (ผู้โดยสาร 8 คน) หรือเทียบเท่ามาตรฐานโครงการ ที59 เวสต์เกต จำนวน 1 ตัว (โปรโมชั่นทั้งหมดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดได้ )

2.โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

3. รายละเอียดโปรโมชั่น ดังนี้

  • ส่วนลดยูนิตที่เข้าร่วมมีมูลค่าสูงสุด 1,100,000 บาท เฉพาะแปลงที่ 23,29 และ 33 ราคาหลังโปรโมชั่นเริ่มต้น 16.5 ล้าน ซึ่งมูลค่าที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปในแต่ละแปลงที่เข้าร่วมรายการ โดยลูกค้าจะได้รับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอ้างอิงแบบ New Design และการตกแต่งแบบ Full Option     
    
  • เงื่อนไขเพิ่มเติมลูกค้าจะทำสัญญาจองทำสัญญาจะซื้อจะขาย และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนหลังการโอนกรรมสิทธิ์ทางโครงการจะเริ่มดำเนินการตกแต่งภายในหรือส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว โดยระยะเวลาการส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวประมาณ 4 เดือน (งานสั่งผลิต),ระยะเวลาการตกแต่งภายในประมาณ 6 เดือน นับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์
        
  • ส่วนลดยูนิตที่เข้าร่วม มีมูลค่าสูงสุด 800,000 บาท สำหรับการจองซื้ออาคารแบบ Bare Shell ราคาปกติเริ่มต้น13.8 ล้าน สำหรับแปลงอื่นๆนอกเหนือจากแปลง  23,29 และ 33 ซึ่งมูลค่าที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปในแต่ละแปลงที่เข้าร่วมรายการ
        
  • สำหรับโปรโมชั่นอั่งเปาเสี่ยงทาย ส่วนลดต่อยูนิต มีมูลค่าสูงสุด 300,000 บาท*  ส่วนลดที่ได้รับมูลค่าเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000  บาท ไปจนถึงสูงสุด 300,000 บาท* ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1     กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด ภาพและบรรยากาศจำลอง โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor